Waarom heet een Hyacintara, Hyacintara?

Ik kan niet vinden waarom dit zo is, heeft het iets te maken met het bolgewas?
Bronpagina


Comments are closed.