Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien.

Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*