Milieuvergunning olieraffinaderijen

Utrecht, 9 mei 2012 – De provincie Zuid-Holland moet de
milieuvergunningen voor Shell, BP en Esso opnieuw onder de loep
nemen en op onderdelen beter motiveren. Dat stelt de Raad van State
in een tussenoordeel in de zaken die Natuur & Milieu, MOB en
de
Zuid-Hollandse milieufederatie hebben aangespannen.  De
raffinaderijen bij Rotterdam stoten volgens de milieuorganisaties
teveel NO (stikstof), SO2 (zwavel) en
fijnstof uit. Deze stoffen zijn slecht voor de volksgezondheid en
voor de natuur.

 

Bronpagina


Comments are closed.