Kwaliteit grondwaterafhankelijke ecosystemen, 2017

Terreinen met matige of slechte grondwaterstanden komen verspreid voor in het hele land en in alle ecosystemen op het land. Vooral moerassen, natte heiden en natte graslanden zijn verdroogd.
Bronpagina


Comments are closed.