Groenfonds

23 mei 2012 – ‘Er moet een
publiekprivate Groene InvesteringsMaatschappij komen.’ Dat stellen
VNO-NCW, MKB-Nederland en Natuur& Milieu. Daarmee ondersteunen
deze ondernemings- en natuurorganisaties het vandaag gepresenteerde
voorstel van Holland Financial Centre, dat onderzoek heeft laten
doen naar de financiering van investeringen in duurzame energie en
energiebesparing.

Bronpagina


Comments are closed.