Groen rechts noemt Melanie Schultz minister van Asfalt

Melanie Schultz kan beter worden aangeduid als Melanie Asfalt.  De autolobby in de VVD wrijft momenteel in zijn handjes. Want er komt meer asfalt in Nederland. Veel meer asfalt.Veel snelwegen hebben nu twee keer twee rijstroken. Het kabinet wil dat in de Randstad verdubbelen naar twee keer vier rijstroken.

Op drukke wegen buiten de Randstad wordt het aantal rijstroken verhoogd naar twee keer drie rijstroken. Een ander plan om de doorstroom op rijkswegen beter te laten verlopen is het eerder openen van de spitsstroken. Nu gebeurt dat bij 1500 auto’s per uur, maar Schultz wil dat ze vanaf 1350 auto’s per uur al open gaan.Terwijl het kabinet druk bezig is met mogelijkheden voor het autoverkeer, wordt er bezuinigd in het openbaar vervoer. Door deze bezuinigingen gaan de prijzen flink omhoog en zullen er veel buslijnen verdwijnen.

Meer asfalt heeft wel tot gevolg dat de milieuvervuiling verergert en dat men in de omgeving meer last zal hebben van luchtvervuiling en lawaaioverlast. Indien de norm van de luchtvervuiling wordt overschreden, kan dit zelfs een bouwstop betekenen voor nieuwe kantoren in de omgeving.

Deze bijdrage is ingezonden door R. Kuijper.


Comments are closed.