Groei in wereldwijde uitstoot van broeikasgassen hervat in 2017

In 2017, het warmste jaar zonder El Niño en een jaar met een normale mondiale economische groei, is de groei van de mondiale uitstoot van broeikasgassen hervat met 1,3% tot een niveau van 50,9 gigaton CO2-equivalent. Deze toename is grotendeels toe te schrijven aan de uitstoot van CO2 en methaan (CH4) die met 1,2% toenam, na twee jaar met vrijwel geen groei . Met een aandeel van ongeveer 73% voor CO2 en 18% voor methaan vormen deze emissies het leeuwendeel van de totale uitstoot van broeikasgassen.

Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*