Gemeenten doen voorsprong huisvesting statushouders teniet

Gemeenten hebben afgelopen jaar 3.000 statushouders minder gehuisvest dan de taakstelling. In 2017 wisten de gemeenten juist nog 2.000 statushouders bovenop de taakstelling vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) te …
Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*