Europa wil betere bescherming Nederlandse natuur

Het Europese Hof kan leven met het Nederlandse Programma Aanpak Stikstof (PAS), waarbij natuurherstel met nieuwe economische ontwikkeling wordt gecombineerd. Tegelijk stelt het hof strengere eisen aan vergunningen voor agrarische bedrijven in de buurt …
Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*