Category: Water

Waterwinning en watergebruik in Nederland, 1976-2014

Afgezien van fluctuaties in de koelwaterhoeveelheden, lijken de winning en het gebruik van water de laatste ruim 30 jaar op hetzelfde niveau te zijn gebleven. Bronpagina