Category: Natuur

Drie keer groener

10 februari 2012 – Veertigduizend mensen gaan in elektrische auto’s over de A15 rijden, op groene stroom die langs de snelweg is opgewekt. Deze veertigduizend mensen verplaatsen zich deels in elektrische deelauto’s.  Bronpagina


Vlees- alternatieven

10 februari 2012 – Natuur & Milieu gaat 1,5 miljoen vleesvervangers gratis uitdelen in de Albert Heijn, dankzij een bedrag van 2,5 miljoen dat de Postcode Loterij gisteren beschikbaar heeft gesteld tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala.  Bronpagina


Oproep

2 februari 2012 – Met de focus alleen op het thema energie en een gesprek met een enkele organisatie wil minister Verhagen antwoord geven op de oproep van de Tweede Kamer voor een onderzoek naar het bevorderen van decentrale duurzame energie productie. Een gemiste kans. Bronpagina


De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in voor duurzame energie. Daarom werkt zij samen met Natuur & Milieu in het project Zon Zoekt Dak om opwekking van particuliere zonne-energie te bevorderen.   Bronpagina


Taskforce Formule E-Team

Marijke van Haaren is per 1 januari 2012 benoemd als voorzitter van de Taskforce van het Formule E-Team. De Taskforce is opgericht om de uitrol van elektrisch vervoer in de focusgebieden en sectoren als lease, openbaar vervoer en stadsdistributie daadwerkelijk van de grond te krijgen. Bronpagina


Arme grond, rijke natuur

21 december 2011 – Natuur & Milieu bood vandaag, mede namens LTO, de belangenbehartigers van de boeren in Nederland, aan de comissie EL&I de brochure arme grond en rijke natuur aan. De commissie vergaderd vandaag over de stikstofaanpak. Bronpagina


Uitkomst klimaattop Durban erg mager

12 december 2011 – In Durban, Zuid-Afrika, is de afgelopen twee weken de zeventiende  klimaattop van de Verenigde Naties gehouden. Twee dagen na de oorspronkelijke deadline zijn de bijna 200 deelnemende landen afgelopen zondag, 11 december, tot overeenstemming gekomen. Bronpagina


extra uitstoot fijnstof

Duizenden omwonenden van snelwegen leven korter door de verhoging van de maximumsnelheid. Bronpagina


Uitspraak centrales tegenvaller

Natuur & Milieu is teleurgesteld dat de Raad van State vandaag heeft geoordeeld dat de bezwaren die zijn ingebracht tegen de milieuvergunningen van de drie kolencentrales van RWE, Eon en Electrabel ongegrond zijn verklaard. Bronpagina


Declaratie over Europese electriciteitsnetwerken

Wij willen allemaal dat zo snel mogelijk 80 tot 100 % van de energie duurzaam wordt opgewekt, door bijvoorbeeld zonne-energie en windenergie, en niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.  Bronpagina