Category: Natuur

EU: op naar zuinige auto’s

7 juni 2012 – De Europese Commissie wil dat alle nieuwe auto’s in 2020 gemiddeld niet meer dan 95gr CO2/km uitstoten. Dat komt overeen met 1 op 27 rijden. De leasesector, die jaarlijks 40% van alle nieuwe auto’s op de weg zet, bewijst met Cleaner Car Contracts dat het kan. Bronpagina


Forenzen- bonus

Financieel dagblad, 1 juni 2012 – Het schrappen van de onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer leidt tot veel commotie, toch is het afschaffen van deze regeling een goede zaak die past bij een duurzame samenleving.  Bronpagina


De Gongslag

Utrecht, 1 juni 2012 – Directeur Tjerk Wagenaar zal op dinsdag 5 juni de Beursgong luiden ter gelegenheid van World Environment Day, een door de VN uitgeroepen dag ter stimulering van milieuvriendelijk handelen. Die stimulans is hard nodig.  Bronpagina


Groenfonds

23 mei 2012 – ‘Er moet een publiekprivate Groene InvesteringsMaatschappij komen.’ Dat stellen VNO-NCW, MKB-Nederland en Natuur& Milieu. Daarmee ondersteunen deze ondernemings- en natuurorganisaties het vandaag gepresenteerde voorstel van Holland Financial Centre, dat onderzoek heeft laten doen naar de financiering van investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Bronpagina


Food

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]


Food

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into […]


Milieuvergunning olieraffinaderijen

Utrecht, 9 mei 2012 – De provincie Zuid-Holland moet de milieuvergunningen voor Shell, BP en Esso opnieuw onder de loep nemen en op onderdelen beter motiveren. Dat stelt de Raad van State in een tussenoordeel in de zaken die Natuur & Milieu, MOB en de Zuid-Hollandse milieufederatie hebben aangespannen.  De raffinaderijen bij Rotterdam stoten volgens […]