Category: Klimaat

Biodiversiteitsverlies zal doorgaan, wel mogelijkheden voor verbetering

In de 21e eeuw blijven plant- en diersoorten onder vuur liggen. Hun leefgebieden worden nog steeds aangetast en ze verschuiven ook door klimaatverandering. Daardoor zal de biodiversiteit achteruit blijven gaan. Dit blijkt uit de analyse van een groot aantal integrale, wereldwijde onderzoeken naar biodiversiteit die in Science is gepubliceerd. De onderzoekers zien wel kansen om […]


Wat is de economische waarde van biodiversiteit?

De economische waarde van biodiversiteit is een belangrijk onderwerp op de Conference of the Parties van de Convention on Biological Diversity in Nagoya is. Maandag 25 oktober was er een hele dag gewijd aan de internationale studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Volgens Pavan Sukhdev, leider van TEEB: economic invisibility of nature is […]


Producenten hebben de sleutel in handen om het biodiversiteitsverlies te remmen

De Nederlandse consumptie en export hebben invloed op de snelle achteruitgang van plant- en diersoorten en ecosystemen (biodiversiteit) in andere landen. Via handelsstromen komen producten zoals vlees, veevoer en hout bij ons terecht. Een deel wordt ook weer geëxporteerd. Daarmee hebben producenten van deze producten een sleutel in handen om het verlies aan biodiversiteit af […]


Mondiale ecosystemen zwaar onder druk; PBL identificeert nieuwe strategieën voor VN-top in Nagoya

Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig. Er valt veel winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie. Daarnaast zijn vooral in de land- […]


PBL presenteert Balans van de Leefomgeving op 14 september

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteert dinsdag 14 september a.s. zijn eerste Balans van de Leefomgeving. De ministers Tineke Huizinga (VROM) en Gerda Verburg (LNV) zullen het eerste exemplaar van de Balans in ontvangst nemen. Deze nieuwe, integrale PBL-publicatie zal voortaan elke twee jaar verschijnen. De milieubalans, de Natuurbalans en de Monitor Nota Ruimte […]


Volg PBL op twitter

Wilt u op de hoogte blijven van onze publicaties op het gebied van milieu, Natuur en Ruimte? Vanaf nu kunt u ons volgen op twitter. Bronpagina


Kwaliteit leefomgeving onder druk door crisis; helder en slim beleid blijft nodig

De kwaliteit van de leefomgeving is de laatste twintig jaar sterk verbeterd, mede dankzij het gevoerde overheidsbeleid. Lucht en oppervlaktewater zijn schoner geworden, de steden zijn aantrekkelijker om te wonen en de natuur krijgt meer ruimte. Tegenover dit goede nieuws staat dat er op het gebied van de leefomgeving nog grote problemen overblijven, zoals de […]


Herstructurering leidt tot meer gevarieerde wijkbevolking

Herstructurering van bestaande woonwijken, waarbij verouderde, sociale huurwoningen worden gesloopt en vervangen door nieuwe koopwoningen, leidt tot een meer gemengde wijkbevolking, gelet op inkomens, huishoudtypen en etniciteit. Dit effect wordt voor een deel teniet gedaan door nieuwbouwwijken aan de stadsranden, zoals Vinex-wijken. Gezinnen met hogere inkomens trekken vanuit de stadswijken naar deze nieuwe wijken. Het […]