Category: Klimaat

Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 – 2016

Jaarlijks worden door de Europese Unie (EU28) en de afzonderlijke deelstaten broeikasgasemissierapportages aan het secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) aangeleverd (UNFCC 2018). In 2016 zijn de emissies van broeikasgassen (exclusief landgebruik, wijzigingen in landgebruik en bosbouw) in de Europese Unie (EU28) met 24% afgenomen t.o.v. 1990. Bronpagina


Verbruik van hernieuwbare energie 1990-2017

Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik was in 2017 met 6,6 procent, 10 procent hoger dan het jaar er voor toen het aandeel 6,0 procent was. Het verbruik van hernieuwbare energie steeg met 11 procent van 124 naar 138 PJ. Het totale energieverbruik in Nederland bleef ongeveer gelijk. Bronpagina


Windvermogen in Nederland, 1990-2017

De elektriciteitsproductie van windmolens nam in 2017 met bijna 30 procent toe, vooral door uitbreiding van de capaciteit door het plaatsen van 600 megawatt aan windmolens op zee. Deze uitbreiding vond weliswaar plaats in tweede helft van 2016 maar telde in 2017 dus met een volledig jaar mee in de productie. In 2017 kwam bijna […]


Meteorologische gegevens, 1990-2017

In 2017 bedroeg de gemiddelde jaartemperatuur in De Bilt 10,9 ºC en was hiermee een fractie warmer dan een jaar eerder. De winter 2017/2018 in haar geheel was vrij zacht met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 3,7 °C tegen 3,4 °C normaal. Bronpagina


Temperatuur in Nederland en mondiaal, 1906 – 2017

De jaargemiddelde temperatuur in Nederland is sinds 1906 met 1,9 °C toegenomen. De lente en de zomer zijn het sterkst opgewarmd. De wereldgemiddelde temperatuur is over de periode 1880-2016 met circa 1,0 °C gestegen. De belangrijkste reden voor de trendmatige toename van de gemiddelde temperatuur op aarde in de laatste 50 jaar is waarschijnlijk het […]