Category: Klimaat

PBL-onderzoeker gekozen tot KNAW-lid

Prof. dr. Detlef van Vuuren, klimaatonderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), is gekozen tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Van Vuuren ontvangt het KNAW-lidmaatschap vanwege zijn vooraanstaande wetenschappelijke onderzoek op het gebied van mondiale duurzaamheidsproblematiek, en in het bijzonder klimaatverandering. Bronpagina


Toenemende waterrisico’s staan duurzame ontwikkeling in de weg

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico’s, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050. […]


Visitatierapport: maatschappelijke relevantie PBL is ‘zeer goed’, wetenschappelijke kwaliteit ‘excellent’

Het PBL is onderwerp van een externe visitatie geweest. Het oordeel van de (inter)nationale deskundigen was dat de maatschappelijke relevantie en de toekomstbestendigheid van PBL zeer goed zijn (internationaal gerespecteerd) en dat de wetenschappelijke kwaliteit van het werk excellent is (van wereldklasse). PBL is trots op deze beoordeling en blijft in gerichte acties inzetten op […]


1,5?C ook bereikbaar met minder negatieve emissies

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). Hoewel negatieve emissies […]


Vanwege werk aan Klimaatakkoord geen Nationale Energieverkenning in 2018

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) brengt in 2018 geen Nationale Energieverkenning (NEV) uit. De directie van het PBL heeft hiertoe besloten in verband met de lopende gesprekken over het Klimaatakkoord. Het PBL kan, zolang de onderhandelingen lopen en er geen nieuwe, concrete afspraken zijn gemaakt voor de periode 2020-2030, geen betrouwbare projecties geven voor […]


Emissies naar lucht door huishoudens, 1990-2016

De emissies van kooldioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx) worden voor het belangrijkste deel bepaald door de inzet van brandstoffen, voornamelijk aardgas voor ruimteverwarming. De buitengewoon zachte winter zorgde voor een aanzienlijke afname van deze emissies in 2014. In 2015 en 2016 zijn de emissies van CO2 door minder zachte winters weer toegenomen. De emissie van […]


PBL en ECN ondersteunen klimaatakkoord met industrieel kennisnetwerk MIDDEN

De Nederlandse industrie moet de uitstoot van CO2 de komende jaren met grote stappen verminderen en op den duur koolstofvrij produceren. Alle industriële bedrijven leveren op die manier een substantiële bijdrage aan de energietransitie. De gesprekken voor een klimaatakkoord zijn inmiddels begonnen, maar een eenduidig beeld van de reductieopties per bedrijf en in de hele […]


Meer perspectieven op een duurzaam voedselsysteem

Binnen Nederland bestaat er nog geen overeenstemming over wat een duurzame voedselproductie en -consumptie precies inhouden. Er zijn meerdere mogelijkheden om naar ‘duurzaam’ voedsel te kijken. De PBL-studie Perspectieven op duurzaam voedsel onderscheidt 5 wezenlijk verschillende perspectieven, waarvan er 2 prominent terugkomen in het huidige beleid. Door meerdere perspectieven bloot te leggen worden nieuwe ideeën […]


Sterke daling van potentiële mantelzorgers in de toekomst

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger. Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP (Sociaal en Cultureel Planbureau) over de toekomst […]