Category: Klimaat

PBL ondersteunt klimaatconferentie in Katowice (COP24)

De VN-klimaatconferentie in het Poolse Katowice (de 24e conference of parties, COP24) geldt als de volgende horde voor regeringen om de klimaatafspraken in het Parijs-akkoord om te zetten in beleid. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) draagt aan dit proces bij met verschillende studies en rapporten over klimaatverandering. De PBL-onderzoeksprojecten schragen het beleidsproces en bieden […]


Drechtsteden kosteneffectief aardgasvrij

De overgang naar aardgasvrije regio’s vereist forse maatregelen. Een verkenning naar de meest kosteneffectieve mogelijkheden om de gebouwde omgeving van de regio Drechtsteden grotendeels aardgasvrij te maken laat zien dat de totale eenmalige investeringskosten ongeveer € 2 miljard zouden bedragen voor gebouwmaatregelen en warmte-infrastructuur. Dit is gemiddeld € 15.000 per gebouw. Een deel hiervan kan […]


Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien. Bronpagina


Onderzoek naar natuurinclusieve landbouw

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) onderzoekt op verzoek van het ministerie van LNV samen met Nationaal Groenfonds de financieringsbehoefte van agrarische bedrijven die starten of overschakelen naar natuurinclusieve landbouw, met de vraag welke kansen en belemmeringen zij voor natuurinclusieve landbouw op hun bedrijf zien. Bronpagina


Detlef van Vuuren wint Huibregtsenprijs 2018

Prof. dr. Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen. Van Vuuren mocht de prijs op 8 oktober in ontvangst nemen vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering wereldwijd in kaart brengt en beleidsopties verkent. De jury sprak van ‘geavanceerd modelonderzoek van wereldwijde betekenis, dat […]


Detlef van Vuuren wint Huibregtsenprijs 2018

Prof. dr. Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen. Van Vuuren mocht de prijs op 8 oktober in ontvangst nemen vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering wereldwijd in kaart brengt en beleidsopties verkent. De jury sprak van ‘geavanceerd modelonderzoek van wereldwijde betekenis, dat […]


Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen. Eco-innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening, maar hebben vaak een beperkt marktaandeel of blijven op de plank liggen. Het huidige beleid kan meer doen aan het stimuleren van eco-innovaties. Zo zou er geld kunnen worden geoormerkt specifiek voor eco-innovatie en kan de overheid zorgen voor een sterkere […]