Category: Klimaat

Detlef van Vuuren wint Huibregtsenprijs 2018

Prof. dr. Detlef van Vuuren, senior klimaatonderzoeker bij het PBL, heeft de Huibregtsenprijs 2018 gewonnen. Van Vuuren mocht de prijs op 8 oktober in ontvangst nemen vanwege zijn werk aan en met IMAGE, een toonaangevend rekenmodel dat klimaatverandering wereldwijd in kaart brengt en beleidsopties verkent. De jury sprak van ‘geavanceerd modelonderzoek van wereldwijde betekenis, dat […]


Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen

De Nederlandse overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen. Eco-innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening, maar hebben vaak een beperkt marktaandeel of blijven op de plank liggen. Het huidige beleid kan meer doen aan het stimuleren van eco-innovaties. Zo zou er geld kunnen worden geoormerkt specifiek voor eco-innovatie en kan de overheid zorgen voor een sterkere […]


Auto van de zaak speelt belangrijke rol in vergroening mobiliteit

Auto’s van de zaak zorgen voor bijna 25% van de jaarlijkse totale CO2–uitstoot door het Nederlandse personenautoverkeer en spelen daarmee een belangrijke rol in de vergroening van het Nederlandse wagenpark. Uit de PBL-evaluatie ‘Fiscale vergroening en de auto van de zaak’ blijkt dat de naar CO2-uitstoot gedifferentieerde bijtelling op de auto van de zaak in […]


Hernieuwbare elektriciteit, 1990-2017

In 2017 bedroeg de productie van hernieuwbare elektriciteit 16,7 miljard kWh, of wel 13,9 procent van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland. Dat is, gemeten in kilowatt, 11 procent meer dan in 2016. De elektriciteitsproductie uit biomassa nam met 5 procent af, de productie uit wind steeg met 15 procent. Hierdoor is in 2017 wind een […]


Verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer, 2005-2017

Het verbruik van hernieuwbare energie voor vervoer groeit vanaf 2007 doordat de overheid leveranciers van benzine en diesel heeft verplicht om hernieuwbare energie te leveren. Toch daalde in 2015 en 2016 het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik voor vervoer, om in 2017 weer flink te stijgen. In 2017 nam het aandeel toe met […]


Emissie broeikasgassen in Europa, 1990 – 2016

Jaarlijks worden door de Europese Unie (EU28) en de afzonderlijke deelstaten broeikasgasemissierapportages aan het secretariaat van de United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) aangeleverd (UNFCC 2018). In 2016 zijn de emissies van broeikasgassen (exclusief landgebruik, wijzigingen in landgebruik en bosbouw) in de Europese Unie (EU28) met 24% afgenomen t.o.v. 1990. Bronpagina