Category: Klimaat

Start meten voortgang Circulaire Economie in Nederland

Het rapport Circulaire Economie: Wat willen we weten en wat kunnen we meten schetst een voorstel voor een monitoringsysteem om de beoogde transitie naar een circulaire economie uit het Rijksbrede programma Circulaire Economie ‘Nederland circulair in 2050’ te kunnen volgen. Het is een gezamenlijk product van het Planbureau voor de Leefomgeving, het Centraal Bureau voor […]


Broeikaswerking, 1970-2015

De gezamenlijke versterkte broeikaswerking van de mondiale broeikasgassen, inclusief verkoelende stoffen, is tot en met 2015 verder toegenomen en bedraagt nu ruim 2,5 W/m2. Dit is een stijging van 1,7 W/m2 ten opzichte van 1970. De snelheid waarmee de broeikaswerking toeneemt fluctueert jaarlijks, maar steeg de afgelopen jaren van rond de 0,04 W/m2 per jaar […]


Videoverslag van de Planetary Security Conference 2017

Deelnemers van NGO’s, onderzoeksinstituten, overheden en internationale organisaties spraken tijdens de Planetary Security Conference met elkaar over mogelijke relaties tussen klimaatverandering, water, migratie en conflict. De conferentie vond 12 en 13 december 2017 plaats in Den Haag. Het PBL heeft bijgedragen aan de inhoudelijke discussie door twee sessies te organiseren, in samenwerking met onder Cordaid, […]


Planetary Security Conference: From Analysis to Action

Op 12 en 13 december 2017 vindt de derde conferentie plaats van het Planetary Security Initiative in Den Haag, geïnitieerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken. PBL-directeur Hans Mommaas houdt een keynote tijdens de plenaire opening van deze internationale bijeenkomst en het PBL organiseert 2 van de 15 workshopsessies, die zijn gericht op vraagstukken rond […]


Open debat over negatieve emissies en CO2-opslag nodig

Vrijwel alle wetenschappelijke scenario’s die uitgaan van een temperatuurstijging van minder dan 2 graden Celsius, gaan er vanuit dat hiervoor technologieën nodig zijn die tot een negatieve CO2-emissie leiden (Negative CO2 Emission Technologies, NETs), zoals een combinatie van bio-energie en CO2-opslag (BECCS). Tegelijkertijd wordt er in de praktijk nauwelijks in deze technologieën geïnvesteerd en bestaat […]


Gaan insecten ook in Nederland achteruit?

Een publicatie over de achteruitgang van insectenpopulaties in Duitsland roept de vraag op of deze trend ook in Nederland zichtbaar is. Voor Nederland is geen totaalbeeld voor alle (vliegende) insecten beschikbaar. Wel zijn er betrouwbare metingen voor dagvlinders. Deze soortgroep is in Nederland afgenomen ten opzichte van begin jaren negentig, maar is de laatste 10 […]