Category: Dieren

Trend in Bospaddenstoelen, 1965-2013

Stikstofgevoelige bospaddenstoelen gaan sinds 1994 vooruit. Deze groep paddenstoelen herstelt na een periode van achteruitgang tussen 1965 en 1985. Bronpagina


Bruinvis langs de Nederlandse kust, 1970 – 2015

De bruinvis was eeuwenlang algemeen langs de Nederlandse kust, maar is in de loop van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw verdwenen. Sinds de jaren negentig is de soort hier weer een algemene verschijning. Bronpagina


Kleine ijsvogelvlinder in bossen, 1992-2011

De indicator “Kleine ijsvogelvlinder in bossen” wordt niet langer geactualiseerd. De informatie is (deels) opgenomen in de indicator Fauna van het bos. Bronpagina


Dagvlinders van graslanden, 1992-2015

Kenmerkende dagvlinders van graslanden zijn in de periode 1992-2015 sterk achteruitgegaan, ook in half-natuurlijke graslanden in natuurgebieden. Bronpagina