Belasting van het oppervlaktewater vanuit riolering en rioolwaterzuivering, 1990-2016

Ondanks een verminderde lozing door allerlei maatregelen, levert de overdracht vanuit het compartiment riolering en waterzuivering voor de meeste stoffen in 2016 nog steeds een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater: fosfor (34 procent), zink (32 procent), lood (29 procent), stikstof (22 procent), koper (21 procent), nikkel (20 procent) en cadmium (16 procent). Bij de geneesmiddelen en glyfosaat is de bijdrage vrijwel 100 procent.
Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*