Belasting van en emissies naar water: begrippen en definities

Uitleg van de begrippen ‘emissie’ en ‘belasting’. Emissies zijn de vrachten verontreiniging die uit een bron vrijkomen. De belasting is de vervuiling die daadwerkelijk het oppervlaktewater bereikt.
Bronpagina


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*